facebook pixel 1 facebook pixel 2

Kontakt Zuchtstationen

Kontakt Zuchtstation Niederhummel (Bayern)

Leitung: Dr. Michael Mayer 
Dobelstraße 9, 85416 Niederhummel
Tel: +49 87 61 74 700
Email niederhummel-de@lidea-seeds.com

Kontakt Zuchtstation Görzig (Sachen-Anhalt)

Leitung: Ludwig Schneller 
An der LPG 12, 06369 Görzig
Tel: +49 34 975 30070
Email goerzig-de@lidea-seeds.com

Kontakt Zuchtstation Geldern (NRW)
Leitung: Rainer Rotzoll
Hartefelder Dorfstraße 136, 47608 Geldern
Tel: +49 28 31 9 73 57 15
 Email geldern-de@lidea-seeds.com